Startlistor

10/7 Militär snabbmatch A
10/7 Militär snabbmatch C
11/7 Militär snabbmatch DJVBR

12/7 Precisionsskjutning A
13/7 Precisionsskjutning DJV
14/7 Precisionsskjutning C
15/7 Precisionsskjutning B

12/7 Fältskjutning B
12/7 Fältskjutning DJ
13/7 Fältskjutning C
14/7 Fältskjutning R
14/7 Fältskjutning V
15/7 Fältskjutning A

NOTERA! Detta är den första preliminära utgåvan av startlistorna. Justeringar kommer att ske.

Uppdaterad 2018-06-16